Informacja po Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Klubu Wodny KON-TIKI w Pińczowie

Cześć Wszystkim,

W woli informacji pragniemy poinformować, iż w dniu wczorajszym 03.06.2018 w czasie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Klubu Wodny KON-TIKI w Pińczowie powołany został nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

V-ce Prezesi Zarządu:

Agnieszka Nowacka
Piotr Idziak
Maciej Nowacki

Prezes Zarządu:

Piotrek Siemiński

W imieniu nowego Zarządu Klubu pragnę podziękować wszystkim Członkom Stowarzyszenia za obdarzone zaufanie i żywię nadzieję, iż nowy Zarząd przy aktywnym wsparciu Wszystkich Członków Stowarzyszenia przyczyni się do dalszego rozwoju naszej organizacji.

W imieniu Wszystkich Członków Klubu pragnę podziękować ustępującemu Zarządowi a w szczególności Marcinowi Wilczyńskiemu za ponad przeciętne zaangażowanie w proces reaktywacji Klubu i pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w latach 2015-2018.
Dziękuję Marcin – SZACUN !

Co do dalszych działań to pragnę poinformować, że w przeciągu najbliższych kilku dni odbędzie się spotkanie Zarządu gdzie omówimy zakres i formułę działania naszego Stowarzyszenia na najbliższy czas.
Informacje podane zostaną na naszym klubowym Facebook i stronie internatowej.

Komunikacja pomiędzy Członkami w sprawach operacyjnych oparta zostanie w pierwszym rzędzie o istniejącą grupę KON-TKI na Messenger. Jeżeli ktoś nie jest jeszcze członkiem tej Grupy prosimy o kontakt droga emaliową na adres klubowy w celu dodania do naszej Grupy.

Osoby, które nie posiadają Facebook prosimy o kontakt również droga emaliową w celu ustalenia innej formy kontaktu.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tel. 601 933 113

Na zakończenie proszę wszystkich członków naszego Klubu o przesłanie do końca tego tygodnia tj. 10.05.2018 na nasz email klubowy klubkontiki@gmail.com aktualnych namiarów kontaktowych.

Imię i nazwisko
Numer Telefonu
Adres Email

Z Wodniacki Pozdrowieniem

Piotrek Siemiński