Pierwsze Walne Zebranie

Pragniemy poinformować i jednocześnie zaprosić na pierwsze walne zebranie reaktywującego się klubu wodnego KON-TIKI Pińczów. Nasze spotkanie odbędzie się w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury (Pińczów, ul. Piłsudskiego 2) w dniu 31 października 2012 r. Początek spotkania o godzinie 16:30. Rozpoczęcie oficjalnej części zebrania – godzina 17:00. Planowany przebieg walnego zebrania: 1. Oficjalne otwarcie i powitanie[…]