Dołącz do nas

10549196_781067621976554_6916710778159406505_o

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.

Wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską oraz opłacić składkę:

SEZON – składki członkowskie i inne opłaty.

Zgodnie z ustaleniami podczas jesiennego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wysokość składek członkowskich na rok zostały ustalone na:

1. Ustala się wysokość składki członkowskiej na kwotę: 120,00 złotych rocznie, płatnej do 30 czerwca danego roku.

2. Każdy członek Klubu jest zobowiązany przepracować na rzecz Klubu 25 godzin rocznie – „bosmanki” lub zamiennie wpłacić na konto Klubu kwotę 250,00 zł

3. Wypracowanie ponadwymiarowo ” bosmanki” w skali roku podlegają transferowi na następny rok

4. Wpisowe do Klubu polega na odpracowaniu na rzecz Klubu 20 godzin, lub zamiennie wpłacić na konto Klubu kwotę 200,00 zł i nie podlega zwrotowi w wypadku negatywnej weryfikacji okresu kandydackiego osoby starającej się o członkostwo w Klubie

5. Wpisowe do Klubu to jednorazowe zobowiązanie, które dotyczy osób po raz pierwszy wstępujących w szeregi klubu

6. Zwolnieni od obowiązku opłacania składki członkowskiej są:
a) dzieci członków Klubu do czasu ukończenia nauki (nie dłużej niż do 18 roku życia)
b) Honorowi Członkowie Klubu

7. Obniża się wysokość składki członkowskiej o 50 % dla:
a) dzieci i młodzieży do czasu ukończenia nauki/studiów dziennych (nie dłużej niż do 25 roku życia),
b) emerytów i rencistów,
c) współmałżonków lub partnerów członków Klubu
d) bezrobotni

8. Obniża się wysokość składki członkowskiej o 20 %:
a) z tytułu co najmniej 10 letniej przynależności do Klubu

Ponadto wysokość opłat za przechowywanie w budynku hangaru sprzętu pływającego (łodzie, skutery wodne, przyczepy kempingowe) nie będącego własnością Stowarzyszenia wynoszą:

1. Dla osób stowarzyszonych: 250,00 zł
2. Dla osób niestowarzyszonych: 500,00 zł

Opłaty za składki członkowskie i za przechowywanie sprzętu prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Klub Wodny Kon-Tiki w Pińczowie
PKO BP o/ Pińczów 30 1020 2645 0000 5802 0058 7816
z podaniem imiona i nazwiska osoby dokonującej wpłaty składki członkowskiej. W przypadku opłaty za przechowywanie sprzętu proszę podać imię i nazwisko właściciela oraz nazwę sprzętu którego dotyczy opłata.

Z wodniackim pozdrowieniem

Zarząd Stowarzyszenia
Klub Wodny Kon-Tiki w Pińczowie

One thought on “Dołącz do nas

Dodaj komentarz