Wakacyjna Szkoła Narciarstwa Wodnego

WAKACYJNA SZKOŁA NARCIARSTWA WODNEGO
„KON-TIKI H2O Ski
Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zapraszają Dzieci i Młodzież zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Pińczów do wzięcia udziału w bezpłatnej dwudniowej Wakacyjnej Szkole Narciarstwa Wodnego „KON-TIKI H2O Ski”

Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na realizacje zadań publicznych w 2017 z budżetu Miasta i Gminy Pińczów.
– KIEDY ?

8-9 Lipiec 2017

– GDZIE ?

Stanica Klubu Wodnego KON-TIKI. Pińczów ul. Palęki 28

– KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAL ?

Dzieci i Młodzież w wieku od 9 do 17 lat zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Pińczów

– WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

Poświadczona pisemnie zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na udział dziecka w Wakacyjnej Szkole Narciarstwa Wodnego „KON-TIKI H2O Ski”.

Pisemna zgoda musi zawierać:

1. Imię i nazwisko dziecka i rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę

2. Datę urodzenia dziecka i rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę

3. Adres Zamieszkania dziecka i rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę

4. Kontaktowy numer telefonu rodzica/opiekuna Pisemna zgoda rodziców/opiekunów musi być dostarczona w dniu rozpoczęcia zajęć przed ich rozpoczęciem. Dzieci i Młodzież biorąca udział w zajęciach musi okazać ważną legitymacje szkolna przed rozpoczęciem zajęć.

– ORGANIZACJA

Dwie grupy wiekowe: 9-12 i 13-17 lat. Grupy mieszane chłopcy i dziewczęta.

Ilość miejsc w każdej grupie wiekowej:5 osób.

Lista uczestników tworzona będzie na podstawie kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

Rezerwacja miejsc następuje przez przesłanie na adres email: klubkontiki@gmail.com zgłoszenia do wzięcia udziału z podaniem:

– Imię i nazwiska Dziecka, oraz Rodzica/Opiekuna wraz z numeru telefonu kontaktowego Rodzica/Opiekuna

Rezerwacja potwierdzana będzie przez organizatorów drogą telefoniczną i emaliową.

HARMONOGRAM – Dwa dni zajęć:

Dzień 1: 8 lipiec 2017

10:00-11:30 Powitanie uczestników i zajęcia teoretyczne

11:30 – 13:00 Przerwa obiadowa ( uczestnicy otrzymują bezpłatny obiad )

13:00 – 16:00 Zajęcia praktyczne

Dzień 2: 9 lipiec 2017

10:00-13:30 Zajęcia praktyczne

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa ( uczestnicy otrzymują bezpłatny obiad )

15:00 – 18:00 Zajęcia praktyczne

18:00-18:30 Zakończenie zajęć – rozdanie dyplomów
– INFORMACJE KONTAKTOWE ORGANIZATOROW

Klub Wodny KON-TIKI. Pińczów ul. Palęki 28

Tel: 601 933 113 ( w dniach poprzedzających zajęcia: od 16:00 do 18:00)

Tel: 691 747 183 w dniach prowadzenia zajęć

Email: klubkontiki@gmail.com

Zapraszamy Serdecznie

Pobierz w PDF