TRZECIA EDYCJA WAKACYJNEJ SZKOLY NARCIARSTWA WODNEGO „KON-TIKI H2O Ski”

TRZECIA EDYCJA

WAKACYJNEJ SZKOLY NARCIARSTWA WODNEGO

KON-TIKI H2O Ski

Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie przy wsparciu Firmy REGESTA S.A i pod Patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka zapraszają Dzieci i Młodzież zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Pińczów do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach praktycznych Trzeciej Edycji Wakacyjnej Szkoły Narciarstwa Wodnego „KON-TIKI H2O Ski”.

Projekt finansowany z środków finansowych przekazanych przez Zarząd firmy REGESTA S.A, oraz

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Wodnego KON-TIKI.

– KIEDY ?
W dniach od 14 do 17 sierpnia 2017.
– GDZIE ?
Stanica Klubu Wodnego KON-TIKI. Pińczów ul. Palęki 28
– KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAL ?
Dzieci i Młodzież z terenu Miasta i Gminy Pińczów, która wzięła udział w Pierwszej (8-9 lipiec 2017), oraz Drugiej (12-13 sierpień) Edycji Wakacyjnej Szkoły Narciarstwa Wodnego KON-TIKI H2O Ski
– WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE
Poświadczona pisemnie zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na udział dziecka w Wakacyjnej Szkole Narciarstwa Wodnego „KON-TIKI H2O Ski”.
Pisemna zgoda musi zawierać:
1. Imię i nazwisko dziecka i rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę
2. Datę urodzenia dziecka i rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę
3. Adres Zamieszkania dziecka i rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę
4. Kontaktowy numer telefonu rodzica/opiekuna
Pisemna zgoda rodziców/opiekunów musi być dostarczona w dniu rozpoczęcia zajęć przed ich rozpoczęciem.
Dzieci i Młodzież biorąca udział w zajęciach musi okazać ważną legitymacje szkolna przed rozpoczęciem zajęć.
ORGANIZACJA
W podanych terminach, każdego dnia prowadzone będą zajęcia praktyczne doskonalące podstawy jazdy na nartach wodnych. Grupy mogą być mieszane – chłopcy i dziewczęta.
Ilość miejsc w każdej grupie: 3 osoby.
Lista uczestników tworzona będzie na podstawie kolejności nadsyłanych zgłoszeń.
Rezerwacja miejsc następuje przez przeslanie na adres email: klubkontiki@gmail.com zgłoszenia do wzięcia udziału z podaniem:
– Imię i nazwiska Dziecka, oraz Rodzica/Opiekuna wraz z numeru telefonu kontaktowego Rodzica/Opiekuna
Rezerwacja potwierdzana będzie przez organizatorów droga telefoniczną i emaliową.

Dla uczestników zapewniamy bezpłatny posiłek oraz napoje.


HARMONOGRAM
14 sierpień 2017 w godzinach 10-13. Grupa 3 adeptów narciarstwa
14 sierpnia 2017 w godzinach 15-18. Grupa 3 adeptów narciarstwa

15 sierpień 2017 w godzinach 10-13. Grupa 3 adeptów narciarstwa
15 sierpnia 2017 w godzinach 15-18. Grupa 3 adeptów narciarstwa

16 sierpień 2017 w godzinach 10-13. Grupa 3 adeptów narciarstwa
16 sierpnia 2017 w godzinach 15-18. Grupa 3 adeptów narciarstwa

17 sierpień 2017 w godzinach 10-13. Grupa 3 adeptów narciarstwa
17 sierpnia 2017 w godzinach 15-18. Grupa 3 adeptów narciarstwa

INFORMACJE KONTAKTOWE ORGANIZATOROW
Klub Wodny KON-TIKI. Pińczów ul. Palęki 28
Tel: 601 933 113 ( w dniach poprzedzających zajęcia: od 16:00 do 18:00)
Tel: 691 747 183 w dniach prowadzenia zajęć
Email: klubkontiki@gmail.com
Zapraszamy Serdecznie