DRUGA EDYCJA WAKACYJNEJ SZKOLY NARCIARSTWA WODNEGO „KON-TIKI H2O Ski”

DRUGA EDYCJA

WAKACYJNEJ SZKOLY NARCIARSTWA WODNEGO

KON-TIKI H2O Ski

Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zapraszają Dzieci i Młodzież zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Pińczów do wzięcia udziału w bezpłatnej dwudniowej Wakacyjnej Szkole Narciarstwa Wodnego „KON-TIKI H2O Ski”.

Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na realizacje zadań publicznych w 2017 z budżetu Miasta i Gminy Pińczów.

– KIEDY ?
12-13 Sierpień 2017
– GDZIE ?
Stanica Klubu Wodnego KON-TIKI. Pińczów ul. Palęki 28
– KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAL ?
Dzieci i Młodzież w wieku od 9 do 17 lat zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Pińczów
– WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE
Poświadczona pisemnie zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na udział dziecka w Wakacyjnej Szkole Narciarstwa Wodnego „KON-TIKI H2O Ski”.
Pisemna zgoda musi zawierać:
1. Imię i nazwisko dziecka i rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę
2. Datę urodzenia dziecka i rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę
3. Adres Zamieszkania dziecka i rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę
4. Kontaktowy numer telefonu rodzica/opiekuna
Pisemna zgoda rodziców/opiekunów musi być dostarczona w dniu rozpoczęcia zajęć przed ich rozpoczęciem.
Dzieci i Młodzież biorąca udział w zajęciach musi okazać ważną legitymacje szkolna przed rozpoczęciem zajęć.
ORGANIZACJA
Dwie grupy wiekowe: 9-12 i 13-17 lat. Grupy mieszane chłopcy i dziewczęta.
Ilość miejsc w każdej grupie wiekowej: 5 osób.
Lista uczestników tworzona będzie na podstawie kolejności nadsyłanych zgłoszeń.
Rezerwacja miejsc następuje przez przeslanie na adres email: klubkontiki@gmail.com zgłoszenia do wzięcia udziału z podaniem:
– Imię i nazwiska Dziecka, oraz Rodzica/Opiekuna wraz z numeru telefonu kontaktowego Rodzica/Opiekuna
Rezerwacja potwierdzana będzie przez organizatorów droga telefoniczną i emaliową.
HARMONOGRAM – Dwa dni zajęć:

Dzień 1: 12 sierpien 2017
10:00-11:30 Powitanie uczestników i zajęcia teoretyczne
11:30-13:00 Przerwa obiadowa ( uczestnicy otrzymują bezpłatny obiad )
13:00-16:00 Zajęcia praktyczne
Dzień 2: 13 sierpein 2017
10:00-13:30 Zajęcia praktyczne
13:30-15:00 Przerwa obiadowa ( uczestnicy otrzymują bezpłatny obiad )
15:00-18:00 Zajęcia praktyczne
18:00-18:30 Zakończenie zajęć – rozdanie dyplomów

INFORMACJE KONTAKTOWE ORGANIZATOROW
Klub Wodny KON-TIKI. Pińczów ul. Palęki 28
Tel: 601 933 113 ( w dniach poprzedzających zajęcia: od 16:00 do 18:00)
Tel: 691 747 183 w dniach prowadzenia zajęć
Email: klubkontiki@gmail.com
Zapraszamy Serdecznie