Wisła, Nowy Korczyn – 13 sierpień 2013 montaż Pływającego Młyna.

Po przetransportowaniu z Pińczowa elementów Pływającego Młyna Wodnego rozpoczynamy montaż w Nowym Korczynie. Z niepokojem obserwujemy niski stan wody w Wiśle.