Pierwsze Walne Zebranie

Pragniemy poinformować i jednocześnie zaprosić na pierwsze walne zebranie
reaktywującego się klubu wodnego KON-TIKI Pińczów.

Nasze spotkanie odbędzie się w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury (Pińczów, ul. Piłsudskiego 2) w dniu 31 października 2012 r.
Początek spotkania o godzinie 16:30.
Rozpoczęcie oficjalnej części zebrania – godzina 17:00.

Planowany przebieg walnego zebrania:
1. Oficjalne otwarcie i powitanie przybyłych osób.
2. Przedstawienie i omówienie przygotowanego statutu klubu.
3. Poddanie pod głosowanie statutu klubu.
4. Wybór zarządu klubu.
5. Wybór komisji rewizyjnej klubu.
6. Wolne wnioski.
7. Spotkanie towarzyskie.

UWAGA
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu na adres klubkontiki@gmail.com do dnia 12 października 2012 r.

Grupa inicjująca:
Michał Słowikowski
Marcin Wilczyński
Piotr Siemiński